Miniony rok można zaliczyć do rekordowych jeśli chodzi o oddane do użytku nowe i przebudowane drogi wojewódzkie w Zachodniopomorskiem. Zakończyło się bowiem 12 inwestycji prowadzonych w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Dobrą informacją dla turystów przyjeżdżających nad Bałtyk jest przebudowa czterech odcinków dróg łączących krajową szóstkę z nadmorskimi kurortami – drogi nr 107 na odcinku Kamień Pomorski-Dziwnówek (8 km), drogi nr 109 – Trzebiatów – Mrzeżyno (6,5 km) i 205 prowadzącej do Darłowa na odcinku Sławno-Krupy (14 km). Zakończono również pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 Koszalin-Darłowo na odcinku z Koszalina do Iwięcina (10 km) oraz rozpoczęto jej drugi etap do miejscowości Dąbki. Ta inwestycja zgodnie z planem powinna zakończyć się w połowie czerwca 2014 r.

Kompleksowy remont w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego przeszło też przejście przez Sławoborze drogi nr 162 prowadzącej do Kołobrzegu (2,4 km). Kolejne inwestycje oddane w minionym roku do użytku to przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 106 Rzewnowo – Golczewo ( 17 km), drogi nr 151 Węgorzyno-Ińsko (10 km) i dwóch części obwodnicy Trzebiatowa - pierwszej, która połączyła drogi wojewódzkie 103 i 109 (0,25 km) i drugiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102 (1,5 km). W grudniu oddano też do użytku obwodnicę Szczecinka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 (3 km). Zakończono również roboty na drogach nr 151 Choszczno-Pełczyce (9 km) i nr 124 Cedynia-Chojna (19 km)

12 zakończonych w minionym roku inwestycji w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to łącznie ponad 100 km przebudowanych i nowych dróg. Ubiegłoroczny budżet przeznaczony na te zadania wyniósł prawie 158 milionów złotych.

W minionym roku rozpoczęto też kolejne zaplanowane na lata 2007-2013 inwestycje, mianowicie pierwszy etap przebudowy drogi nr 163 Czaplinek-Wałcz na odcinku Glinki-Wałcz (6,5 km) oraz obejście Darłowa (0,5 km). Obie budowy powinny zakończyć się jesienią tego roku.

Wsparcie unijne dotyczyło również programu INTERREG, czyli współpracy transgranicznej. W jej ramach przebudowywano i oddano do użytku most na Odrze Zach. w Gryfinie. Wykonano też przebudowę odcinka drogi nr 122 w miejscowości Żarczyn. Te inwestycje pochłonęły w minionym roku 11 mln złotych.

Most w Gryfinie był jednym z dwóch dużych obiektów mostowych, których przebudowy zakończyły się w 2012 roku. Drugim był most zwodzony w Dziwnowie, ale ta inwestycja była prowadzona ze środków własnych ZZDW. W ramach tych środków ZZDW przeprowadził też kilkadziesiąt mniejszych inwestycji drogowych. Łącznie udało się wyremontować blisko 40 km dróg wojewódzkich. Koszt tych inwestycji przekroczył 26 milionów złotych, z czego 570 tys. pochodziło z dotacji lokalnych samorządów.

Ostatnią grupą inwestycji są zadania realizowane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program, który prowadzony jest od 10 lat zakłada budowy chodników, zatok autobusowych i ciągów pieszo-rowerowych. Większość zadań dofinansowują gminy. W tym roku gminy z całego województwa wydały na ten cel 1,7 mln złotych. Całkowity koszt tych inwestycji to 6 milionów zł. Najwięcej, bo 10 zadań realizowano w Białogardzie, ale najwyższą kwotę przeznaczyła gmina Stepnica – 300 tys. złotych. Gminy partycypują we wspólnym programie nie tylko dokładając pieniądze, ale również wykupując grunty pod inwestycje albo przygotowując dokumentację. Łącznie w tym roku koszaliński Zarząd Dróg Wojewódzkich realizował wraz z gminami w całym województwie zachodniopomorskim 39 zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ubiegłoroczny budżet za wykonane w całym województwie zachodniopomorskim zadania realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyniósł blisko 272 miliony złotych.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.