1 kwietnia 2000 roku jak zwykle był prima aprilis oraz imieniny Grażyny i Hugona. Był to też 92 z kolei dzień tego roku, Międzynarodowy Dzień Ptaków, a także pierwszy dzień ogólnokrajowej akcji Tygodnia Czystości Wód. 1 kwietnia 2000 roku w Krakowie zostało też zarejestrowane Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o.

Mikroprzedsiębiorstwo zatrudniało dwie osoby i mieściło się w małym, wynajmowanym mieszkaniu. Jedyne co było tam wtedy wielkie to wiara w to, że wiedza, umiejętności i ciężka praca to podstawa sukcesu. Wielkie też były plany małej spółki: projektowanie bezpiecznej dla użytkowników i środowiska infrastruktury drogowej, estetycznej i wykorzystującej współczesne możliwości technologiczne.

Dziś, po 14 latach, firma skróciła nazwę, ale zatrudnia nie dwie, a ponad 40 osób. Otwarte zostały też oddziały w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie. Archiwum wypełnione jest setkami zrealizowanych projektów, a zakres oferowanych usług wciąż się powiększa.

www.ek-kom.pl

Kalendarium:

2000: powstaje Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o.

2005: EKKOM otwiera swoje oddziały w Warszawie i Katowicach; działalność wydawniczą rozpoczyna portal drogowy edroga.pl

2007: powstaje Laboratorium badawcze zajmujące się pomiarami i badaniami akustycznymi, które uzyskuje  akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego

2008: otwarcie kolejnego oddziału firmy, tym razem w Gdańsku; EKKOM zostaje laureatem nagrody „Trzeci wymiar innowacji”

2009: EKKOM staje się większościowym udziałowcem polskiego oddziału niemieckiej firmy BUNG w Katowicach; otwarcie „Miasteczka holenderskiego”, pilotażowego projektu uspokojenia ruchu

2010: EKKOM rozpoczyna współpracę z niemiecką firmą Gevas softvare, powstaje wspólny podmiot gospodarczy GEVAS software Polska Sp. z o.o.; przyznanie nagrody specjalnej „za upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań projektowych z uwzględnieniem ekologii w zrównoważonym rozwoju transportu”

2011: Politechnika Krakowska, Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz EKKOM powołują Konsorcjum Naukowo- Przemysłowe Inżynierii Lądowej; I cykl seminariów szkoleniowych „Hałas drogowy w opracowaniach środowiskowych”

2012: EKKOM otwiera w Lublinie kolejny, nowy oddział  firmy, który specjalizuje się w ochronie środowiska; I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE

2014: powstaje nowa spółka, Edroga.pl Sp. z o.o., której właścicielem jest EKKOM

 

***

 

1 kwietnia przypadają również 9. urodziny portalu edroga.pl. Od 2005 roku nad doskonaleniem portalu pracowało kilkanaście różnych osób: redaktorów, informatyków, grafików i marketingowców. W obecnej, czwartej wersji serwisu, mamy już ponad 10 tysięcy różnych publikacji. Przez 9 lat wysłaliśmy około 1100 newsletterów i objęliśmy patronatem medialnym dziesiątki wydarzeń branżowych. Dziękujemy wszystkim czytelnikom, subskrybentom i aktywnym użytkownikom forum za to, że już prawie dekadę jesteście z nami. 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.