contentmap_plugin

W Goleniowie powstanie nowa infrastruktura drogowa. Wspomoże ona drogę ekspresową S3 oraz Goleniowski Park Przemysłowy. Jej budowa będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Zdecydowaliśmy się na zwiększenie dofinansowania na budowę drogi, ponieważ zakładany pierwotnie montaż finansowy okazał się zbyt skomplikowany. Skutkiem była niemożność udziału w inwestycji wszystkich partnerów. Od 6 lat inwestycja nie może doczekać się realizacji - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Zakres prac obejmuje bezkolizyjne połączenie terenów inwestycyjnych Goleniowskiej Strefy Przemysłowej z układem komunikacyjnym drogi S3 i miasta. To przede wszystkim połączenie drogi wojewódzkiej nr 113, prowadzącej z Goleniowa w stronę Stepnicy niedaleko węzła drogowego „Święta”, z drogą wiodącą z Goleniowa w stronę Lubczyny. Nowa trasa przebiegać będzie niemal równolegle do drogi krajowej nr 3 Szczecin-Świnoujście, która przetnie rzekę Inę nowym mostem w okolicy Domastryjewa.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 17 milinów złotych. Dofinansowanie RPO WZ wyniesie prawie 14,5 miliona złotych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.