1 lipca minęły dwa lata od wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL i manualnego poboru opłat na państwowych autostradach płatnych.

W ciągu 24 miesięcy łączne wpływy wygenerowane przez system wyniosły ponad 1,855 mld zł. Obecnie viaTOLL obejmuje blisko 2190 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA.

Wszystkie przychody z Krajowego Systemu Poboru Opłat trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Codziennie do KFD wpływa około 3 milionów złotych. Do tej pory, czyli od lipca 2011 r. do końca czerwca 2013 r. do Skarbu Państwa trafiło łącznie 1,855 mld zł. Koszty budowy i uruchomienia systemu, które wyniosły 1,1 mld złotych, zwróciły się już jesienią ubiegłego roku.

W początkowej fazie elektroniczny system poboru opłat viaTOLL obejmował około 1565 kilometrów dróg. 1 lipca 2012 r. został on rozszerzony o dodatkowe 325 kilometrów dróg, 12 stycznia 2013 r. – 140 kilometrów, a 30 marca – kolejne 160 kilometrów. Obecnie systemem objęte jest blisko 2190 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie całego kraju. Najwięcej, bo aż 294 kilometry dróg płatnych znajduje się w województwie dolnośląskim. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, a na trzecim – województwo wielkopolskie. Najmniejszy, bo zaledwie 26 kilometrowy fragment sieci znajduje się w województwie świętokrzyskim. System viaTOLL funkcjonuje w 14 z 16 polskich województw (brak na Podlasiu i Lubelszczyźnie). Zgodnie z planem będzie on jednak sukcesywnie rozszerzany. Docelowo, w 2018 roku elektroniczny system poboru opłat viaTOLL może objąć około 7 tys. kilometrów dróg.

Źródło: viaToll

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.