Samorządowcy z Mazowsza na modernizację dróg otrzymali prawie 1,93 mld zł z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Łącznie unijnym wsparciem objęto 215 inwestycji. W sumie region zyskał 114,5 km nowych dróg gminnych i powiatowych, a modernizacji poddano prawie 950 km.

16 kwietnia 2013 r. podpisano ostatnią umowę na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej w ramach budżetu UE na lata 2007-2013.

Nabór wniosków na dofinansowanie z funduszy europejskich modernizacji i budowy nowych odcinków dróg przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zorganizowano dwa konkursy, jednej dla gmin i jeden dla mazowieckich powiatów. Oba nabory ogłoszono w 2008 roku i zebrano łącznie 601 aplikacji. Wartość złożonych wniosków przekroczyła ponad dwukrotnie alokację przewidzianą w ramach konkursów, która wynosiła wówczas około 217,5 mln EURO.

W efekcie przeprowadzonej oceny do europejskiego wsparcia zatwierdzono 201 projektów konkursowych (124 inwestycje gminne i 77 powiatowe). Poza trybem konkursowym do realizacji przyjęto także 14 inwestycji kluczowych. Łącznie na projekty drogowe w mazowieckim programie RPO przeznaczono prawie 1,93 mld zł. Większość inwestycji - 166 projektów - zostało już zakończonych i rozliczonych.

16 kwietnia 2013 r. podpisano ostatnią umowę na dofinansowanie projektu drogowego z obecnego okresu programowania. Tym razem unijne środki w wysokości ponad 2,4 mln zł trafią do budżetu gminy Piaseczno za realizację budowy Al. Pokoju w Zalesiu Dolnym na odcinku od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej.

Objęte dofinansowaniem inwestycje zlokalizowane sa na terenie całego Mazowsza. Wśród nich m.in.: budowa obwodnicy południowej w Radomiu (41,2 ml zł), wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce (49,7 mln zł), pętli w Ciechanowie (102 mln zł), modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego (23,4 mln zł), przebudowa dróg powiatowych i ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu ostrołęckiego (14,8 mln zł) oraz budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską (111,4 mln zł).

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.