W Jaworznie na tegoroczną akcję Zima przeznaczono blisko 3,5 mln zł brutto. Podobnie jak w ubiegłym roku miasto zostało podzielone na dwa rejony, których granica przebiega ulicami: Batorego, Szczakowska, Grunwaldzka, Jana Pawła II (Trasa Śródmiejska) i Krakowska.

- Od połowy października na terenie miasta realizowane są zadania wynikające z umowy na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych, którą Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał w połowie roku z dwoma wykonawcami: MPO z Jaworzna oraz ZUKTZ "Jacek Wieczorek” z Bytomia – informuje Nikodem Motyka z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość i efektywność prowadzonych prac, miasto utrzymywać będzie 10 pługo-piaskarek oraz 4 pojazdy przeznaczone do odśnieżania chodników. W tym roku na "Akcję Zima” przeznaczono prawie 3,5 mln zł brutto. W sezonie 2012/2013 na akcję przeznaczono kwotę ponad 2,75 mln zł brutto, a w 2011/2012 - 2,12 mln zł brutto.

- Oferty zostały złożone przed dwie firmy, z których każda będzie utrzymywać jeden rejon miasta. Takie rozstrzygnięcie, zważywszy na wiele opinii dotyczących akcji Zima na przestrzeni kilku lat, pozwoli skonfrontować działania obu firm i na bieżąco kontrolować jakość ich pracy – mówi Paweł Bednarek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.