Rzeszowscy radni zagłosowali za zabezpieczeniem w budżecie miasta dodatkowych 60 mln zł na kolejne działania, które usprawnią komunikację w mieście.

Na inwestycję składają się dwa projekty. „Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok” o wartości 177,6 mln oraz „Wdrożenie systemu obsługi strefy płatnego parkowania” o wartości 6 mln zł. Miasto pozyskało aż 93 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Nowa trasa będzie miała 2 km, długość samego mostu to 480 metrów. Na jego przęsłach zostanie umieszczony herb Rzeszowa. Będzie to najdłuższy most w mieście. W drodze przetargu został wyłoniony już wykonawca - Bilfinger Infrastructure S.A. Budowa rozpocznie się latem tego roku.

Źródło: UM Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.