Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę regulującą szczegółowe zasady wsparcia badań naukowo-rozwojowych w obszarze drogownictwa.

Przedsięwzięcie kierowane jest do naukowców i jednostek naukowych, a efektem ma być wypracowanie innowacyjnych rozwiązań usprawnienia i optymalizacji procesów planowania, przygotowania, projektowania i realizowania inwestycji drogowych.

Z efektów współpracy GDDKiA i NCBiR będą mogli korzystać zarządcy dróg, przedsiębiorcy oraz biura projektowe. Umowa została zawarta do 2021 roku, a maksymalny koszt projektów powstałych w ramach tej współpracy wyniesie 50 mln złotych.

Najbardziej innowacyjne wyniki unowocześnią infrastrukturę drogową - będą podstawą dla nowych przepisów techniczno-budowlanych, a także nowych technik budowy dróg. Pierwszy konkurs na wykonanie opracowań zostanie rozpisany na przełomie III i IV kwartału 2014 roku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój modeli mechanicznych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.