Od prac geodezyjnych i niezbędnej wycinki drzew i krzewów rozpoczęły się w połowie marca prace przy budowie obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze krajowej nr 61. Umowa z wykonawcą (podpisana 14 lutego) przewiduje zakończenie prac w ciągu 21 miesięcy od chwili rozpoczęcia robót.

Obwodnica Bargłowa objęta będzie 10-letnią gwarancją. Kontrakt wart prawie 179 mln zł. realizuje firma PORR (Polska) S.A. , która 28 lutego przejęła plac budowy oraz dokumentację projektową.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: 12-kilometrowej drogi jednojezdniowej klasy GP, trzech skrzyżowań jednopoziomowych oraz obiektów inżynierskich i przepustów, oświetlenia skrzyżowań, urządzeń chroniących środowisko, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Komentarze  
dw
+1 #1 dw 2013-03-23 11:09
Czyli Via Baltica za droga i nie można na jej szybkie powstanie liczyć. Jest wiele protestów, jakoby ta obwodnica była niepotrzebna, gdyż jest poza przyjętym przebiegiem tranzytowej VB.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.