W lipcu w województwie pomorskim rozpoczęła się kolejna akcja w ramach kampanii społecznej „Kieruj bez procentów – Razem dla bezpieczeństwa” pod nazwą „Baw się dobrze, wracaj bezpiecznie”. Skierowana jest do uczestników zabaw w dyskotekach i klubach, którzy pili alkohol w trakcie zabawy – namawia ich do rezygnacji z siadania za kierownicą.

Akcja realizowana jest w 13 miastach województwa pomorskiego: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kwidzynie, Sztumie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Władysławowie, Wejherowie i Kolbudach.

Tzw. dyskotekowe wypadki są nierzadko dramatycznym zakończeniem zabawy młodych ludzi nie tylko w Polsce, lecz na terenie całej Europy, stąd wiele akcji kierowanych do młodych kierowców mających na celu zmianę ich postaw, zwłaszcza wobec prowadzenia pojazdów po wypiciu alkoholu.

Wypadki dyskotekowe to weekendowe kolizje z udziałem młodych kierowców wracających z zabawy. Ich cechą charakterystyczną jest nadmierna prędkość, wcześniejsze spożycie alkoholu przez uczestników wypadku i obecność kilkorga młodych pasażerów. Skutki takich wypadków często są tragiczne, ginie w nich nierzadko kilka osób.

W klubach rozprowadzane są plakaty, ulotki, naklejki oraz podkładki promujące hasło akcji i przestrzegające kierowców przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

Akcji „Baw się dobrze, wracaj bezpiecznie” towarzyszą patrole policyjne prewencyjno-kontrolnej akcji „Dyskoteka”, prowadzone na terenie województwa pomorskiego od kilku lat, mające na celu przeciwdziałanie coraz częstszym przypadkom prowadzenia pojazdów przez kierowców będących pod wpływem narkotyków.

„Kieruj bez procentów” to kampania społeczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzona od 2004 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.

Bezpośrednimi odbiorcami kampanii są kierowcy, kandydaci na kierowców i pasażerowie. Duży nacisk kładziony jest na działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych kierowców szkolących się w Ośrodkach Szkolenia Kierowców.

Rocznie bezpośrednimi odbiorcami działań edukacyjnych jest ok. 2000-2500 osób.

Pośrednich odbiorców akcji medialnych, outdorowych i wydarzeń profilaktycznych szacuje się na od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób (np. spot kampanijny na You Tubie w ostatnich latach obejrzało ok. 79 tys. osób)

Kampania jest wpisana do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu „Razem bezpieczniej”, od roku 2008 do 2013 kampania była dofinansowana przez MSWiA (MSW). W 2013 roku za realizację kampanii Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień otrzymało tytuł Lidera Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”.

Projekt zakłada szerokie współdziałanie jednostek samorządu lokalnego, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach w regionie ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do zmniejszenia na drogach liczby kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub po zażyciu substancji psychoaktywnych przy czynnym budowaniu koalicji opartej na miastach w województwie pomorskim. Tego typu koalicje mają szansę na zintegrowanie swoich działań w zakresie bezpieczeństwa, uzupełnianie się nawzajem i generowanie nowych pomysłów.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.