W najbliższy weekend zakończy się, trwający już od trzech miesięcy, remont 13-kilometrowego odcinka południowej jezdni autostrady A4 między Wrocławiem a Opolem.

Z powodu remontu nawierzchni kierowcy jeździli tylko jedną jezdnią i mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie w obu kierunkach. Dzięki temu udało się położyć nowy asfalt między węzłem Bielańskim a węzłem Krajków, wyłączając niespełna kilometrowy odcinek przed bramkami poboru opłat w Karwianach. Obecnie trwają jeszcze prace przy PPO Karwiany. Inwestycja kosztowała ponad 16 mln zł. Wykonawcą jest firma Mota-Engil.

Zakres prac obejmował między innymi:
- remont nawierzchni jezdni z ułożeniem warstw konstrukcyjnych (wiążącej i ścieralnej) z wyłączeniem nawierzchni na obiektach,
- ścięcie, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy,
- odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu autostrady A4,
- wymianę dylatacji bitumicznych obiektów inżynierskich,
- wymianę barier dwustronnych na bariery szybkorozbieralne na przejazdach awaryjnych,
- wymianę uszkodzonych elementów odwodnieniowych, regulację studzienek,
- wymianę odcinków początkowych i końcowych istniejących barier ochronnych zewnętrznych,
- odtworzenie czujników drogowych dla stacji meteorologicznej,
- odtworzenie pętli indukcyjnych.

Źródło: UM Wrocław, GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.