Od 10 lipca na ul. Konopnickiej w Krośnie pojawią się utrudnienia w ruchu, a 12 lipca most na Wisłoku będzie całkowicie zamknięty dla ruchu. Do końca lipca ma potrwać budowa tymczasowej kładki dla pieszych, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy most powinien być gotowy na koniec 2013 r.

Rozbudowa ulicy Konopnickiej wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok będzie realizowana w trzech etapach:
- budowa tymczasowej kładki, która po wykonaniu mostu zostanie przeniesiona w inne miejsce,
- demontaż istniejącego obiektu mostowego,
- budowa nowego mostu wraz z przebudową dojazdów do mostu.

Całkowity koszt inwestycji to prawie 10,4 mln zł z czego ponad 5,5 mln zł to dofinansowanie, które pozyskano z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Pozostała część tej kwoty to środki zarezerwowane w budżecie miasta.

Generalnym wykonawcą jest firma Mota - Engil Central Europe S.A.

Źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.