contentmap_plugin

Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, starostwa tatrzańskiego oraz gminy Poronin podpisali porozumienie, które dotyczy rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie.

W godzinach szczytu korek w Poroninie sięga nawet kilka kilometrów. To bez wątpienia jedno z trudniejszych miejsc na trasie Kraków – Zakopane. Dlatego też samorząd województwa, wraz ze starostwem tatrzańskim, gminą Poronin oraz GDDKiA postanowił rozwiązać ten problem.

Jak szacuje marszałek, wykonanie tych zobowiązań powinno zająć rok czasu i kosztować około 500 tys. zł, w tym z budżetu Województwa Małopolskiego – 250 tys. zł, powiatu tatrzańskiego – 125 tys. zł i gminy Poronin – 125 tys. zł.

Co więcej, na mocy zawartej dzisiaj umowy gmina Poronin i powiat tatrzański zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Małopolskiego gruntów stanowiących ich własność, a niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

– Sama inwestycja, czyli wybudowanie projektowanego węzła w Poroninie, zostanie zrealizowane już przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kosz tej inwestycji to ponad 46 mln zł – doprecyzował marszałek Marek Sowa, zapowiadając, że stosowane porozumienie z GDDKiA jest już wynegocjowane, jednak sam dokument zostanie podpisany po ujęciu jej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w planie inwestycyjnym.

W Poroninie ma powstać m.in. rondo, które pozwoli na bezkolizyjny przejazd w tym rejonie. Projektowane jest również dwupoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową, a także nowy most na potoku Poroniec.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.