W nadchodzącym sezonie wakacyjnym zostaną przeprowadzone szkolenia na torze kartingowym w Szczecinie, doskonalące technikę jazdy, które obejmą ponad 200 osób. Poza szkoleniami praktycznymi realizowany będzie projekt „Motocyklowe Lato”, który uzyskał dofinansowanie z rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Koszt projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie kierowca.pl to 70 tys zł.

W ramach „Motocyklowego Lata” wydrukowane zostaną plakaty, ulotki i naklejki na pojazdy, przeprowadzone będą szkolenia dla funkcjonariuszy nadzorujących ruch drogowy i instruktorów nauki jazdy (łącznie około 70 osób). Projekt zakłada również organizację stoisk informacyjno-edukacyjnych na czterech zlotach motocyklowych i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Chcemy nauczyć zwłaszcza młodych i niedoświadczonych motocyklistów, jak bezpiecznie wykonywać manewry na drodze - mówi wojewoda Marcin Zydorowicz - Kierowców samochodów chcemy przekonać, że motocykliści to nie przeszkoda na drodze, tylko równoprawny jej użytkownik.

Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.