Białystok: budowy ul. Komandorskiej i ul. Zagórki zakończoneZakończyły się prace związane z budową dwóch ulic na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, tj. ul. Komandorskiej na odc. od ul. Zagórki do ul. Posejdona oraz ul. Zagórki na odc. od ul. Zabłudowskiej do ul. Komandorskiej wraz ze skrzyżowaniami wlotów ulic bocznych.

Zadania realizowano w ramach projektu pn. „Budowa ul. Komandorskiej i ul. Zagórki w Białymstoku”. Były one kontynuacją zamierzeń władz miasta mających na celu uporządkowanie i uzupełnienie sieci dróg w tej części miasta. Projekt był dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Prace objęły wykonanie nawierzchni ulic o długości 854 m. Wybudowano ponadto obustronne chodniki wraz z wjazdami na posesje, infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z elementami odwodnienia terenu, sieć teletechniczną oraz przebudowano linie energetyczne i oświetleniowe.

Całkowita wartość zadania to 1 819 110,82 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 501 624,00 zł.

Źródło: UM Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.