Strefa uspokojonego ruchu od września miała obowiązywać na części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku. Nie będzie to jednak możliwe, gdyż w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej nie wpłynęła żadna oferta.

Zaprojektowanie przykanalików jest konieczne, gdyż w strefie mają być wyniesione przejścia dla pieszych i w czasie deszczu woda musi mieć gdzie odpływać.

Wykonawca projektu na kanaliki deszczowe ma być wyłoniony na początku września. Strefa prawdopodobnie powstanie dopiero w przyszłym roku. Ma obowiązywać w rejonie ulic: Wiejska, Pogodna, Żeromskiego, Pułaskiego i Kawaleryjska. Prędkość ma tam być ograniczona do 30 km/h, wszystkie ulice mają być równorzędne, znikną też progi zwalniające. Jeśli to rozwiązanie się sprawdzi, prawdopodobnie drogowcy zechcą je wprowadzić w innych częściach Białegostoku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.