Dwie kolejne ulice w Białymstoku zostaną przebudowane lub zbudowane przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego: ul. Waszyngtona na odcinku od Akademickiej do Wesołej oraz ulica Świętokrzyska.

Obie inwestycje znalazły się na podstawowej liście projektów kluczowych, co oznacza, że po przygotowaniu dokumentacji i spełnieniu wymogów formalnych otrzymają dotacje z RPO.

Całkowity koszt przebudowy ul. Waszyngtona wynosi 9,28 mln zł (dofinansowanie to 5,57 mln zł). Budowa przedłużenia ul. Świętokrzyskiej pochłonie 13,81 mln zł, z czego 8,28 mln zł pokryje dotacja od Zarządu Województwa. Wsparcie obu projektów stało się możliwe dzięki oszczędnościom po przetargach na realizację innych inwestycji drogowych w ramach RPO.

Przebudowa ul. Waszyngtona usprawni połączenie pomiędzy głównymi ulicami w centrum Białegostoku - M. Skłodowskiej-Curie i  R. Kaczorowskiego. Poprawi się też dostęp do szpitali i osiedla Piaski. Natomiast przedłużenie ul. Świętokrzyskiej to kolejny etap prac zmierzających do połączenia tzw. Trasy Generalskiej ze śródmiejską obwodnicą miasta.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.