Widoczne są już efekty prac przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Kierowcom udostępniono kompleksowo przebudowany fragment ulicy Kujawskiej wraz z rondem. W przyszłym roku będzie można tędy wjeżdżać bezpośrednio na „średnicówkę”.

Prace na ul. Kujawskiej były prowadzone w ramach budowy pierwszego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Będzie on wiódł właśnie od ul. Kujawskiej do granicy z Zabrzem. Udostępnienie kierowcom drugiego odcinka „średnicówki” – od ul. Kujawskiej do węzła z DK 88 i ul. Portową – jest obecnie przewidywane na trzeci kwartał 2015 roku.

Fragment ul. Kujawskiej o długości około 700 metrów, od skrzyżowania z ul. Błonie w stronę centrum miasta, został zbudowany właściwie od nowa. Wymieniono całą nawierzchnię wraz z podbudową. Droga ma po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz wygodny chodnik dla pieszych i ścieżkę dla rowerów, będzie też docelowo oświetlona. U zbiegu z ul. Błonie powstało rondo, które jest częścią jednego z węzłów DTŚ. Modernizowany fragment ul. Kujawskiej był zamknięty od marca. Roboty miały potrwać do grudnia, ale ulicę udostępniono kierowcom 31 października.

Na ul. Kujawskiej kierowcy jeżdżą już bez większych utrudnień, natomiast zmiany w ruchu wprowadzono na autostradzie A1. Od 5 listopada zmieniono organizację ruchu na autostradzie A1 – w miejscu, gdzie budowany jest węzeł z DTŚ. Powstaje on także na pierwszym odcinku trasy w Gliwicach. Demontowane są rusztowania nad czynną dotąd jezdnią oraz prowadzone są przygotowania do wykonania trzeciego segmentu konstrukcji nośnej obiektu. W związku z tym na A1 zamknięto jezdnie główne w obu kierunkach, a ruch przekierowano na boczne jezdnie zbierająco-rozprowadzające – przy zachowaniu dwóch pasów ruchu w każdą stronę. Taka zmiana organizacji ruchu będzie na tym etapie prac obowiązywać przez około 2 miesiące.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.