Dwa nowe mosty budowane w miejscowości Roztoka Wielka (powiat nowosądecki) na drodze krajowej nr 75 mają już przyczółki. Zakończono betonowanie korpusu przyczółków i na obydwu obiektach ustawiane są podpory technologiczne pod ustroje nośne. Wykonawca zadeklarował, że zrobi te ustroje nośne do połowy lipca tego roku. Prace przygotowawcze na tych budowach rozpoczęły się pod koniec lutego br., a zgodnie z umową mosty mają powstać w ciągu 9 miesięcy.

Inwestycja obejmuje rozbiórkę starych i budowę nowych mostów wraz z dojazdami, ułożenie nawierzchni jezdni, budowę chodników, przepustu, poboczy, kanalizacji deszczowej, schodów skarpowych, przebudową rowów, zjazdu indywidualnego z drogi nr 75 i zmianę profilu skarpy. Umocnione zostaną stożki, skarpy i dno rzeki Kamienica Nawojowska, a także zamontowane bariery energochłonne. Przebudowana będzie również sieć gazowa.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 5 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.