Montaż dylatacji, osadzenie płyty pomostu na łożyskach, zakończenie prac spawalniczych, rozpoczęły się kolejne etapy prac na budowie mostu drogowego w Toruniu. Praca trwają po obu stronach Wisły. W tunelu , który powstał w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego drogowcy wykonują nawierzchnię na kapach chodnikowych i układają izolację MMA na jezdniach.

Na estakadzie prawobrzeżnej, czyli tej która biegnie na terenie zalewowym Winnica  zakończył się montaż barier i rozpoczęło się układanie asfaltu lanego.  Z kolei na placu  Daszyńskiego cały czas trwają roboty drogowe. Wykonawca ustawił sygnalizację świetlną. Na wysokości zakładów Pacific jest już prawie gotowa zatoka autobusowa i chodnik.  Natomiast na  ul. Wschodniej i Szosie Lubickiej po stronie południowej budowane są ekrany i ścieżka rowerowa.  Na samym moście zostały zakończone główne roboty spawalnicze. Na lewym brzegu na estakadzie układana jest  żywica na kapach,  montowane są bariery i  balustrady. Zakończono  prace związane z odwodnieniem. W przejściu podziemnym w ciągu ul. Rypińskiej układany jest chodnik i kable oświetleniowe.

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.