Budowa parkingów wielopoziomowych w Tychach28 grudnia w Tychach nastąpiło przekazanie placu budowy, gdzie powstaną wielopoziomowe parkingi typu Park & Ride. Hiszpańska firma Aldesa Construcciones S.A. wybuduje dwa parkingi na ponad 350 miejsc każdy. To pierwsza tego typu inwestycja na Śląsku. Wartość umowy to ponad 53 mln zł netto.

- Inwestycja ma zachęcić mieszkańców do pozostawiania samochodów na parkingu, po to by dalszą podróż kontynuować pociągiem. Także rowerzyści będą mogli pozostawić swoje jednoślady w wyznaczonych do tego celu miejscach - mówi Wojciech Łyko, dyrektor MZUiM w Tychach.

Jeden z parkingów stanie obok wyremontowanego dworca, a drugi przy lodowisku, czyli przy początkowym i końcowym przystanku Szybkiej Kolei Regionalnej (SKR) relacji Tychy - Katowice.  Prace potrwają ponad rok - w połowie 2014 roku wielopoziomowe parkingi mają być gotowe. To jednak nie wszystko.

- Zmianie ulegnie też układ skrzyżowania ulic Gen. Andersa z Asnyka, gdzie powstanie rondo. W tym miejscu powstanie także nowy dworzec dla autobusów i trolejbusów, wybudowane zostaną drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, chodniki, a także przystanki komunikacji miejskiej - wylicza dyrektor Wojciech Łyko.

Budowa wielopoziomowych parkingów to tylko część szerszego zadania realizowanego razem ze Spółką Tramwaje Śląskie pod nazwą "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". To projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: MZUiM Tychy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.