Na plac budowy południowej obwodnicy Radomia wkraczają mostowcy, którzy będą budowali wiadukty.

Na odcinku pomiędzy aleją Grzecznarowskiego i ulicą Witkacego, czyli na całej długości pierwszego etapu inwestycji, trwają zaawansowane prace ziemne. Tam, gdzie jeszcze pod koniec kwietnia rosły dzikie chaszcze, obecnie jest już goła ziemia. Dzięki temu doskonale widać, którędy dokładnie będzie przebiegała nowa trasa. W okolicach ulicy Armii Krajowej droga będzie biegła w wykopie (przejdzie pod projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wyścigowej).

Podobnie jest na Godowie i na osiedlu Południe. W pierwszej z dzielnic trwa zrywanie wierzchniej warstwy ziemi, tak zwanego humusu), natomiast w drugiej plac jest przygotowywany pod budowę dwupoziomowego węzła drogowego. Powstanie on między torami kolejowymi a ulicą Sycyńską. Spychacze najpierw wyrównały tam teren, a obecnie jest przygotowywany nasyp pod przyszły wiadukt, jakim z obwodnicy będzie można wjechać na projektowaną trasę N-S.

Znacznie mniej widoczna dla przechodniów i przejeżdżających kierowców jest budowa wiaduktu u zbiegu obwodnicy oraz planowanego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej. Wkrótce maszyny pojawią się na ulicy Wyścigowej. W tym miejscu trzeba będzie zamknąć jezdnię na czas budowy. Będzie wiązało się to z koniecznością wprowadzenia objazdów.

Źródło: MZDiK Radom

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.