Dziś, w rejonie nowej pętli tramwajowej „Wyścigowa” w Bydgoszczy, otwarta dla ruchu zostanie północna jezdnia ul. Fordońskiej, którą przebiega droga krajowa nr 80. Dla kierowców oznacza to koniec kilkumiesięcznego objazdu. To jednak nie koniec prac przy 10-kilometrowej linii tramwajowej do Fordonu.

Najbardziej zaawansowane prace toczą się w ostatnich dniach w rejonie węzła Bydgoszcz Wschód. Po obu stronach torów trwa budowa podpór i przyczółków tramwajowej estakady. Od strony ul. Na pętli przy Wyścigowej montowane są słupy podtrzymujące trakcje. Za miesiąc mieszkańcy Bydgoszczy będą korzystać z fragmentu nowego torowiska, które powstaje wraz z budową linii tramwajowej do Fordonu.

Prace na ul. Fordońskiej nadal będą toczyły się na południowej jezdni, która zawężona została do jednego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się tam z dłuższym czasem przejazdu. Zakończą się one na przełomie października i listopada.

Rozpoczęła się także przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Inwalidów (przy skrzyżowaniu z ulicami Lewińskiego i Harcerską). Wymagało to jego zamknięcia od 18 września. Objazd odbywa się ul. Kamienną, a następnie ul. Inwalidów. Utrudnienia potrwają około jednego miesiąca.

Trwają równocześnie prace związane z układaniem torowiska wzdłuż ul. Akademickiej oraz gen. W. Andersa i  rozbudowa skrzyżowań. W rejonie stacji Bydgoszcz Wschód powstają ostatnie podpory estakady. Ich budowa zakończy się na przełomie września i października. Umożliwi to kolejne prace związane z montażem dźwigarów ponad półkilometrowej estakady nad torami kolejowymi.

Budowa linii do Fordonu to jeden największych projektów tramwajowych w Polsce, kosztujący 290 mln zł, a wraz z zakupem 12 składów tramwajowych - 430 mln zł.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.