Bydgoszcz: budowa Trasy Uniwersyteckiej idzie do przoduW Bydgoszczy trwa największa od lat drogowa inwestycja w mieście: budowa Trasy Uniwersyteckiej z nową przeprawą przez Brdę. Dwujezdniowa ulica, położona w znacznej części na estakadach i moście, która odciąży obecny układ komunikacyjny centrum, powstaje dzięki rozdysponowanym przez Urząd Marszałkowski środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostanie uruchomiona w 2013 roku.

Bydgoska Trasa Uniwersytecka to 1600-metrowe przedłużenie ulicy Ogińskiego na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa dwujezdniowa ulica w większości na obiektach inżynierskich – estakadach dojazdowych oraz moście przez rzekę Brdę. Przedsięwzięcia zakłada między innymi przebudowę skrzyżowań ulic, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz ze schodami, kładki widokowej, ekranów akustycznych, a także utworzenie terenów zielonych i przebudowę torowisk tramwajowych.

Inwestycja jest projektem kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Urząd Marszałkowski przeznaczył na jej realizację prawie 93 miliony złotych. To o 50 milionów złotych więcej od kwoty, o którą wnioskowały władze Bydgoszczy. Wartość przedsięwzięcia to około 215 milionów złotych.

- To imponujące przedsięwzięcie infrastrukturalne rozwiąże część najbardziej palących problemów komunikacyjnych Bydgoszczy, pozwalając między innymi na wyeliminowanie znacznych segmentów ruchu ze ścisłego centrum miasta. To istotne także z punktu widzenia całego województwa, bo Bydgoszcz jest ważnym regionalnym węzłem komunikacyjnym. Co również ważne, powstające rozwiązanie drogowe będzie nie tylko funkcjonalne. Doda też urody sylwecie miasta – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia. Do tej pory zrealizowano około połowy zaplanowanych prac. Wykonano już konstrukcję nośną estakady na południowym brzegu Brdy, trwa stawianie pylonu mostu przez rzekę, rozpoczęły się też przygotowania do budowy estakady nad ulicą Jagiellońską. Zaplanowany na koniec 2013 roku termin otwarcia trasy nie jest zagrożony.

Źródło: Beata Krzemińska - rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego/ Fot. Marek Dembski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.