Otwarto oferty złożone przez wykonawców zaproszonych do drugiego etapu przetargu na realizację robót budowlanych projektu pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy”.

Z pięciu firm zaproszonych do złożenia ofert, firma POL-AQUA SA, jako lider konsorcjum firm hiszpańskich, nie złożyła oferty. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm, których liderem jest Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o. o. z Bydgoszczy. Cena oferty to 289.952.083,88 zł. Najdroższa oferta to konsorcjum firm, których liderem jest Astaldi S. p. A. z Włoch. Cena oferty to 405.445.045,03 zł.

Komisja przetargowa, dokonująca oceny ofert, ma do przeanalizowania i sprawdzenia ok. 6 tys. pozycji kosztorysu ofertowego każdego z oferentów. Komisja planuje zakończyć prace do 10 sierpnia br. i wtedy zostaną ogłoszone oficjalne wyniki z oceny badania ofert. Przez następnych 10 dni oferenci będą mogli składać ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Aby umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą została podpisana, niezbędne jest przekazanie całej dokumentacji przetargowej do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej, która trwa od 14 do 30 dni.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.