W najbliższą niedzielę (8 września) w Bydgoszczy można wejść na teren nowej Trasy Uniwersyteckiej jeszcze przed otwarciem.

Wejście możliwe będzie w godz. od 11.00 do 16.00 od ul. Wojska Polskiego. Zwiedzającym udostępniony zostanie odcinek trasy od ul. Wojska Polskiego do ul Jagiellońskiej.

Wykonawcą inwestycji pn. „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami” jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź SA, Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia.

Umowę na wykonanie inwestycji podpisano 16 września 2010 r. Przewidywane zakończenie prac nastąpi 30 listopada br. Całkowita wartość projektu to ponad 211,5 mln zł, a wartość dofinansowania to niespełna 92,8 mln zł.

Długość dwujezdniowej trasy to niewiele ponad 1,5 km. Jest tam jednak aż osiem obiektów mostowych: estakada lewobrzeżna – dwa obiekty (pod każdą jezdnię osobno), estakada prawobrzeżna – dwa obiekty (pod każdą jezdnię osobno), most nurtowy podwieszany, dwa wiadukty w ciągu łącznic od strony ulicy Jagiellońskiej, kładka widokowa dla pieszych (konstrukcja łukowa).

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.