18 marca odbędzie się montaż elementu zwieńczającego drugi pylon mostu przez Brdę na budowie Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. To największa od lat drogowa inwestycja w mieście, realizowana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bydgoska Trasa Uniwersytecka to 1600-metrowe przedłużenie ulicy Ogińskiego na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego. W ramach projektu wybudowana zostanie nowa dwujezdniowa ulica, w większości na obiektach inżynierskich – estakadach dojazdowych oraz moście przez rzekę Brdę. Przedsięwzięcie zakłada między innymi przebudowę skrzyżowań ulic, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz ze schodami, kładki widokowej, ekranów akustycznych, a także utworzenie terenów zielonych i przebudowę torowisk tramwajowych.

Inwestycja jest projektem kluczowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To także największe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury drogowej realizowane w ramach tego programu. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel prawie 93 miliony złotych. To prawie o 50 milionów złotych więcej od kwoty, o którą wnioskowały władze Bydgoszczy.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A., Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia. Termin otwarcia trasy to koniec 2013 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.