W sobotę (29 listopada) nastąpił finał prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników w Gdańsku. Tym samym zakończyła się tegoroczna edycja programu. W jego ramach Zarząd Dróg i Zieleni wyremontował lub zmodernizował na terenie Gdańska 53 fragmenty chodników (lub chodników i nawierzchni) o łącznej długości ponad 21 km.

- Rozpoczynając tegoroczny program zakładaliśmy, że wydamy na prace 15 milionów złotych, jednak już w trakcie realizacji inwestycji udało nam się wygospodarować dodatkowe środki i ostatecznie zrealizowaliśmy również wszystkie przyjęte na początku roku zadania z listy rezerwowej. Łączny koszt prac wyniósł więc w tym roku ponad 16 mln złotych – mówi dyrektor ZDiZ w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Cztery z zaplanowanych na ten rok zadań trzeba było, z powodów technicznych (uzbrojenie podziemne, konieczność zsynchronizowania prac z GIWK), przenieść na rok przyszły. Są one na liście chodników wytypowanych do realizacji w 2015 roku. Trwają już przygotowania do przyszłorocznej edycji Miejskiego Programu Modernizacji Chodników. Prace pochłoną blisko 13 milionów złotych, zmodernizowanych lub zbudowanych zostanie w ich ramach 41 fragmentów chodników i nawierzchni ulic o łącznej długości blisko 16 km.

W chwili obecnej kończą się procedury związane z ogłoszeniem przetargów na realizację wszystkich zadań ujętych w programie. ZDiZ liczy na uzyskanie korzystnych ofert, tym bardziej że do przetargu włączone zostaną też zadania związane z poprawą jakości chodników ujętych w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

- Kryteria wyboru miejsc do Miejskiego Programu Modernizacji Chodników są zawsze takie same. Najważniejsze to stan techniczny chodnika, intensywność ruchu i znaczenie komunikacyjne. Bardzo ważnym kryterium jest dla nas zapewnienie mieszkańcom dogodnego i bezpiecznego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej oraz placówek oświatowych. Listy sporządzono w dużej mierze na podstawie wniosków i uwag mieszkańców zgłaszanych m.in. podczas spotkań z cyklu „Mój dom, moja dzielnica, moje miasto” – mówi zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki komunalnej Maciej Lisicki.

Rozpoczęcie prac planowane jest już na marzec 2015 roku. Wstępny szacowany koszt wszystkich prac w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników to blisko 13 mln zł. Najwięcej fragmentów chodników wyremontowanych zostanie we Wrzeszczu (10) i Oliwie (6). Następne w kolejności są Siedlce (3) oraz Stare Miasto i Sobieszewo (2) – wylicza Kotłowski.

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.