Rok 2013 był najbezpieczniejszym rokiem na drogach Małopolski od momentu powstania województwa. Spadła zarówno liczba zdarzeń drogowych, jak i śmiertelnych ofiar wypadków. To efekt systematycznie prowadzonych inwestycji drogowych, promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działań małopolskiej policji.

 

W stosunku do 1999 roku liczba wypadków, do których doszło na drogach województwa, spadła o 32 procent. W ubiegłym roku w policyjnych statystykach zanotowano ponad 30 tysięcy zdarzeń drogowych. Najwięcej było kolizji – ponad 26 tysięcy. Od 14 lat systematycznie spada natomiast liczba wypadków – w 2013 roku było ich 3762, czyli o 141 mniej niż w poprzednich 12 miesiącach. 219 osób (o 34 mniej niż rok wcześniej i połowę mniej niż w 1999 roku) poniosło w nich śmierć, ponad 4,6 tys. zostało rannych (118 mniej niż w 2012 roku).

Większość wypadków powodowali kierujący, a główną przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Ofiarami wciąż najczęściej są piesi. W 2013 roku na małopolskich drogach zginęło ich 101, a ponad tysiąc zostało rannych. Co drugi pieszy poniósł śmierć w wypadku, który spowodował. Co drugą ofiarą była osoba powyżej 60. roku życia.

– Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już zdecydowała, że w bieżącym roku szczególny nacisk położy na promocję bezpiecznego zachowania na drogach wśród seniorów w całej Małopolsce – mówi wicemarszałek Roman Ciepiela, przewodniczący WBRD. – Działania będziemy prowadzili wspólnie z samorządami gminnymi i policją. Liczymy, że przyniosą one podobne efekty, jak współdziałanie w innych kwestiach.

Samorząd województwa od pięciu lat wspiera policję w walce z kierowcami, prowadzącymi samochody pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Na akcje profilaktyczne i zakup sprzętu służącego patrolom drogowym wydano już ponad milion złotych. Tylko w ostatnich trzech latach zakupiono ponad milion ustników do urządzeń, badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 2 tysiące urządzeń do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu, 600 kaset testowych do analizatorów stacjonarnych oraz 13300 odczynników techniki kryminalistycznej do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych.

Poprawa stanu bezpieczeństwa w Małopolsce to przede wszystkim efekt przeprowadzonych inwestycji drogowych. W latach 2007-2013 kosztem niemal 400 milionów złotych wybudowano 9 obwodnic. Ponad 330 milionów złotych przeznaczono na budowę chodników (ponad 200 kilometrów), zatok (151), kładek (3) i zainstalowanie sygnalizatorów świetlnych (6). Na bieżąco wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe dróg, montowane są sygnalizatory świetlne i montowane tzw. bariery drogowe.

– Te działania będą kontynuowane, bo tego typu inwestycje przekładają się nie tylko na komfort podróżujących, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa – mówi marszałek Ciepiela.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.