Cypryjska Prezydencja UE: czas na rozwiązanie problemów na drogach- Mamy nadzieję, że w czasie, gdy Cypr będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Unii Europejskiej, bezpieczeństwo drogowe będzie priorytetem polityki unijnej – powiedział Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC – European Transport Safety Council) – Nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie koncentrować się na poprawie bezpieczeństwa na drogach UE. Wszystkie państwa członkowskie oraz instytucje UE muszą zwiększyć wysiłki w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2011 roku zarejestrowano w UE ponad 30 tys. śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. To tylko 3 proc. mniej niż odnotowano w 2010 roku.

- Mam również nadzieję, że cypryjska prezydencja będzie sprzyjała pracom Komisji Europejskiej na rzecz przyjęcia strategii dotyczącej zmniejszenia liczby poważnych obrażeń ciała w wypadkach drogowych. Ważnym zadaniem i dużym krokiem naprzód będzie przyjęcie wspólnej definicji „poważnych urazów”, a także szeregu środków, które doprowadziłyby do znacznego zmniejszenia ich liczby – powiedział Avenoso.

Liczba zabitych to wierzchołek góry lodowej w całkowitej liczbie poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ponad 324 tys. osób zostało odnotowanych przez policję jako poważnie rannych w 2011 roku.

- Jesteśmy przekonani, że nowa strategia dotycząca obrażeń w wypadkach drogowych powinna zawierać ambitne cele, do których państwa członkowskie i Komisja Europejska powinny dążyć. Radzimy, aby każdy kraj starał się zmniejszyć liczbę poważnych obrażeń w tym samym czasie, co liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Jednocześnie państwa członkowskie powinny poprawić sposób rejestracji rannych w wypadkach drogowych poprzez wykorzystanie zarówno danych policyjnych, jak i dokumentacji szpitalnej – dodał Avenoso.

- ETSC gratuluje Cyprowi, że postanowił skupić się na zagrożeniach jakie czyhają na drogach na młodych ludzi. W grupie wiekowej 15-30 lat ryzyko stania się śmiertelną ofiarą w wypadkach drogowych jest większe niż w pozostałej części populacji – powiedział Avenoso.

Dlatego właśnie Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego (25 lipca) upłynął w tym roku pod hasłem „aktywnego zaangażowania młodzieży w zakresie bezpieczeństwa drogowego”.

- Trzeba pamiętać, że Cypr już teraz przoduje w informowaniu zagranicznych kierowców i turystów o obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Mamy nadzieję, że pozostałe państwa członkowskie będą brać przykład z władz Cypru przy wdrażaniu dyrektywy transgranicznej – dodaje Antonio Avenoso. Wspomniana dyrektywa umożliwi państwom członkowskim identyfikować i ścigać zagranicznych kierowców, którzy popełniają przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, poza granicami krajów, w których zarejestrowane są ich pojazdy. Przed upływem terminu wdrożenia dyrektywy w listopadzie 2013 roku, państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską, muszą opracować mechanizmy informowania zagranicznych użytkowników dróg o obowiązujących w danym państwie przepisach ruchu drogowego.

ETSC oczekuje, że nowe państwo przewodniczące obradom Rady będzie dążyło do zapewnienia, że fundusze UE będą przeznaczane na nowe projekty drogowe tylko wtedy, gdy będą zgodne dyrektywami w sprawie bezpieczeństwa infrastruktury i tuneli.

- Musimy uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi i jednym z najlepszych sposobów do zapewnienia tego jest mechanizm warunkowego dofinansowania. Wzywamy do zorganizowania debat na temat wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, a w szczególności Regionalnych Funduszy UE wykorzystywanych do budowy infrastruktury drogowej – podsumował Avenoso.

***

Cypr ma jeszcze zaległości w stosunku do innych krajów unijnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rejestruje się tam 71 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, podczas, gdy średnia unijna wynosi 60. Również postępy w redukcji śmiertelnych wypadków drogowych były mniejsze na Cyprze niż w pozostałych krajach UE od 2001 roku. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła w tym czasie o 28 proc. (średnia UE to 45 proc.). Ponadto odnotowano tam 18 proc. wzrost liczby zgonów w 2011 roku w porównaniu w 2010 rokiem (średnia UE to redukcja o 3 proc.).

Źródło: ETSC

Tł. Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.