Do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wpłynęły wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych w Mysłowicach. Chodzi o dofinansowanie remontu ulicy Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej, a także na drugi etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej.

Ulice: Oświęcimska, Gen. Ziętka, Brzezińska, Katowicka i Krakowska stanowią główną oś komunikacyjną miasta i znajdują się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 934 relacji Mysłowice – Bieruń oraz drogi krajowej nr 79 relacji Warszawa – Kraków. Planowana inwestycja obejmie łącznie remont blisko 3-kilometrowego odcinka tej drogi i stanowić będzie kontynuację realizowanych od 2012 prac, w ramach których wykonano remont ulicy Imielińskiej (DW 934) oraz odcinkowy remont ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka i Brzezińskiej.

Drugi etap przebudowy ulicy Obrzeżnej Zachodniej to również kontynuacja rozpoczętej w 2012 roku inwestycji od granic z miastem Katowice poprzez węzeł z autostradą A4 „Mysłowice” do ulicy Pukowca. Tym razem prace obejmą ponad kilometrowy odcinek drogi od węzła drogowego z ul. Mikołowską poprzez węzeł na autostradzie A4 Kraków – Wrocław do ul. Pukowca.

Ulica Obrzeżna Zachodnia stanowi obwodnicę Mysłowic do strony zachodniej oraz zapewnia bezpośredni dojazd do autostrady A4 poprzez węzeł „Mysłowice”. W przyszłości droga ta stanowić będzie przedłużenie tzw. Drogowej Trasy Średnicowej.

Szacunkowa wartość tych inwestycji to około 3 mln zł. W budżecie miasta zabezpieczono połowę tej kwoty. O kolejne 1,5 mln zł Urząd Miasta wnioskuje do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Decyzja w tej sprawie zapadnie w czerwcu.

Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.