Rząd chce powołać spółkę specjalnego przeznaczenia w celu dokończenia budowy i późniejszej eksploatacji autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice. Opinie na ten temat i projektu zmian w ustawie o dssp oraz ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wydały organizacje drogowe - Polski Kongres Drogowy i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Zdaniem PKD realizacja autostrady A1 jest już tak opóźniona, że każdy pomysł na jej dokończenie zasługuje na poparcie, ale szczegóły jej budowy przez drogową spółkę specjalnego przeznaczenia wymagają doprecyzowania.

Polski Kongres Drogowy poparł zamysł jak najszybszego zbudowania tego odcinka A1, nawet powierzając to zadanie drogowej spółce specjalnego przeznaczenia. Jednocześnie PKD zgłosił wątpliwości do projektowanej możliwości przekazania zysku spółki na podwyższenie kapitału zakładowego drogowej spółki zamiast obligatoryjnego przekazania zysku spółki na rzecz KFD. Może to prowadzić do uszczuplenia wpływów do KFD i tym samym zmniejszenia środków finansowych na przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie autostrad innych niż odcinek A1 Tuszyn - Pyrzowice oraz pozostałych dróg krajowych.

W opinii PKD brak jest wystarczającego uzasadnienia dla skrócenia vacatio legis nowelizacji do 7 dni. Ustawa o drogowych spółkach uchwalona została 12 stycznia 2007 r. i przez ponad 6 lat nie rozpoczęła działalności żadna spółka powołana na jej podstawie. W tej sytuacji taki pośpiech nie znajduje uzasadnienia. W szczególności trudno zgodzić się ze stwierdzeniem z uzasadnienia projektu, że ustawa nie dotyczy praw i obowiązków obywateli skoro wprowadza nowy przepis pozwalający, by stawki opłat za przejazd autostradą, pobierane przez spółkę, ustalała ona samodzielnie „biorąc pod uwagę własne kalkulacje finansowe i potrzeby”. Przepis ten może budzić poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją, gdyż przekazuje podmiotowi quasi prywatnemu – spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa - prawo do ustalania opłat za przejazd drogą publiczną.

Również Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa negatywnie opiniuje zasadę utworzenia spółki i jej wyposażenia z KFD. Zdaniem OIGD takie rozwiązanie obniży możliwości finansowania pozostałych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych. Dlatego Izba proponuje, aby fundusze dla spółki specjalnego przeznaczenia pochodziły ze źródeł, z których korzystać będzie agencja Polskie Inwestycje Rozwojowe.

Źródło: PKD/ OIGD

Komentarze  
bolesław
0 #1 bolesław 2013-07-06 10:02
Powołać spółkę,ale bez uprawnionych bez ograniczeń,zatrudnić fachowców,bo po odbiorze znowu trzeba będzie robić remont kapitalny.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.