Kolejne ulice w Łomży zostaną zmodernizowane. 4 lutego Zarząd Województwa przyznał na trzecią fazę inwestycji drogowych w tym mieście dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dzięki temu do wiosny 2015 roku przebudowane zostaną ulice: Przykoszarowa, Browarna oraz Meblowa. Zmodernizowane będą skrzyżowania, wybudowane ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Kanalizacja deszczowa, sieć wodno-kanalizacyjna i sieci ciepłownicze również zostaną przebudowane. Inwestycja obejmie także budowę mostu na rzece Łomżyczce.
 
Inwestycja nie tylko poprawi dostępność komunikacyjną Łomży, ale też zmniejszy natężenie ruchu na ulicach położonych w jego południowej części. Skróci się też czas przejazdu tranzytowego przez miasto.

Projekt znajdował się na liście inwestycji kluczowych, czyli najważniejszych z punktu widzenia rozwoju regionu. Jego wartość to 31,9 mln zł. Dofinansowanie z RPO pokryje aż 90 proc. tej kwoty, czyli wyniesie 28,7 mln zł.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.