Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapraszają na debatę pt; „Rozmowy o bezpieczeństwie w ramach kampanii społecznej miasta Gdańska „Kieruj bez procentów 2013 – Razem dla bezpieczeństwa”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 grudnia w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w godz. 10.00 – 13.30.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.