18 czerwca Bruksela wydała pozytywną decyzję o dofinansowaniu budowy drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska).

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, indywidualną zgodę Komisji Europejskiej musi otrzymać każdy projekt, którego wartość całkowita przekracza 50 mln euro. Gdańska inwestycja będzie kosztować blisko 1,431 mld zł, z czego unijne wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 1,055 mld zł.

Obwodnica Południowa stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz Autostrady A1 z drogą krajową nr 7 oraz Trasą Sucharskiego, która jest dojazdem do Portu Morskiego w Gdańsku. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy i Cedry Wielkie oraz na terenie miasta Gdańska w województwie pomorskim.

W ramach przedsięwzięcia Południowej Obwodnicy Miasta Gdańsk powstanie niespełna 18-km odcinek drogi ekspresowej, estakada i 5 węzłów dwupoziomowych (Straszyn, Lipce, Olszynka, Przejazdowo, Koszwały).

Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie znacznej części ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta Gdańska oraz istotne skrócenie czasu podróży przez miasto w relacji wschód – zachód. Inwestycja przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych w ramach Priorytetu VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.