Zakończyły się odbiory inwestycji zrealizowanych w 2012 roku w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej województwa kujawsko-pomorskiego. Z nowych chodników i ścieżek już korzystają piesi i rowerzyści.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to wspólne przedsięwzięcie samorządu województwa oraz gmin i powiatów. Razem finansowane są takie działania jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszo-jezdni, oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

- DIS to sposób na to, by w przebiegu dróg wojewódzkich powstawała potrzebna lokalnym społecznościom towarzysząca infrastruktura drogowa. Każdy nowy kilometr chodnika i ścieżki rowerowej poprawia bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W 2012 w ramach DIS przy drogach wojewódzkich zrealizowano 9 zadań. Przedsięwzięcia dotyczyły przede wszystkim budowy chodników, których powstało blisko 6 kilometrów. Najbardziej ambitny projekt zrealizowano w gminie Świecie. Przy drodze wojewódzkiej nr 239 w Sulnowie powstał półtorakilometrowy ciąg pieszo-rowerowy wraz z zatoką autobusową. Dużą inwestycję polegającą na budowie 850-metrowego chodnika we wsi Wybudowanie-Michałowo zrealizowano również w gminie Brodnica.

Łączny koszt programu w 2012 roku to 4,2 mln złotych. W jego realizacji wykorzystano dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.