Wczoraj po południu przywrócono ruch na drodze krajowej nr 45 pod Opolem. Drogowcy remontowali tam nasyp, który w wyniku ulewnych deszczy, jakie padały na początku czerwca, osunął się zagrażając bezpieczeństwu ruchu.

Osuwisko powstało na skutek nawodnienia i odspojenia części nasypu zbudowanego w latach pięćdziesiątych z gruntu mineralnego, co w połączeniu z zaleganiem w podłożu około dwumetrowych warstw namułów (po dawnym starorzeczu rzeki Swornicy) spowodowało osunięcie i zapadnięcie się części skarpy.

Początkowo prace naprawcze polegać miały na ustabilizowaniu nasypu i jego osuszeniu, ale po odsłonięciu przekroju nasypu i wykonaniu dokładnych badań podłoża okazało się, że konieczna jest rozbiórka około 30 metrów całego korpusu drogi i po wzmocnieniu podłoża wybudowanie nowego nasypu. Wymagało to zamknięcia drogi dla ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Opole

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.