Roboty przy rozbudowie ulicy Pabianickiej w Bełchatowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485, są już niemal na finiszu. Dobre tempo prac sprawia, że inwestycja zostanie zakończona wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Drogowcom pozostało do wykonania m.in. oznakowanie poziome i pionowe, bariery przy obiekcie mostowym, nawiezienie humusu i zasianie trawy oraz drobne prace brukarskie.

Inwestycja realizowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego. Wartość projektu to 9,42 mln zł, a zakres robót, które rozpoczęły się w 2012 roku, obejmował rozbudowę drogi na odcinku około 1,82 km, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników oraz ścieżek rowerowych, przebudowę przepustu, mostu, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w pasie drogowym.

Ulica nadal jest zamknięta dla tranzytu. Wznowienie pełnego ruchu pojazdów nastąpi najprawdopodobniej po wykonaniu wszystkich prac i zakończeniu procedur odbiorowych.

Źródło: ZDW W Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.