Ponad 4 mln zł dodatkowego dofinansowania otrzyma samorząd tarnobrzeski na realizację trzech projektów dotyczących likwidacji skutków powodzi z 2010 roku. 

Dodatkowe dofinansowanie przyznano w odpowiedzi na kierowane przez Prezydenta Tarnobrzega wnioski o zwiększenie dofinansowania projektów polegających na likwidacji skutków powodzi z 2010 roku. Zarząd Województwa Podkarpackiego kilka dni temu zdecydował się przyznać dodatkowe 4 mln 158 tys. zł dofinansowania na realizację trzech projektów.

Największe dofinansowanie, w wysokości ponad 2 mln 663 tys. zł, przyznano na modernizację drogi wojewódzkiej nr 723. Ponad 820 tys. zł Zarząd Województwa dołożył do modernizacji dróg powiatowych, a na modernizację dróg gminnych przeznaczył kwotę ponad 675 tys. zł.

Źródło: UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.