Komisja Europejska ogłosiła kolejne 18 inicjatyw, na które przyzna dofinansowanie w ramach trzyletniej kampanii prowadzonej pod hasłem „Do the Right Mix” i poświęconej mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli łączenia kilku środków transportu w życiu codziennym.

Każda z nich zostanie dofinansowana środkami w wysokości do 7 tys. euro, które mogą być wykorzystane na promowanie mobilności miejskiej, obejmujące takie działania jak m.in. kursy nauki jazdy na rowerze, wspólne dojazdy jednym samochodem i edukacyjne zabawy dla dzieci.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział, że stworzenie kultury mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie, jednak po sukcesie pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie w 2012 r. wiemy, że wielu Europejczyków pragnie je podjąć.

Od początku kampanii w 2012 r. zarejestrowano niemal 380 inicjatyw w dziedzinie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prowadzone w przeszłości oraz obecnie w ramach tych inicjatyw działania można znaleźć na innowacyjnej mapie mobilności, której celem jest informowanie w całej UE o prowadzonych działaniach. Podczas drugiego zaproszenia do składania wniosków zgłosiło się 74 wnioskodawców z 18 krajów. Trzecie i zarazem ostatnie zaproszenie dotyczące finansowania inicjatyw w zakresie zrównoważonej mobilności zostanie opublikowane w marcu 2014 r.

Tak jak w ubiegłych latach, również w roku bieżącym o dofinansowanie mogły się ubiegać grupy działaczy indywidualnych oraz podmioty nie nastawione na działalność komercyjną (szkoły, organizacje pozarządowe, administracja publiczna itp.). Z zaproszenia nie mogli skorzystać jedynie autorzy inicjatyw z Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumuni, ponieważ ich kraje już otrzymały pomoc docelową na opracowanie kampanii krajowych. Nagrodzone projekty wybrał zespół specjalistów z dziedziny mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kampania Komisji Europejskiej poświęcona mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym co roku w dniach od 16 do 22 września. Jego najważniejszym dniem jest dzień bez samochodu w mieście. Kampania jest finansowana w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Przy jego pomocy UE wspiera niezwiązane bezpośrednio z technologią działania w obszarze efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Wśród 18 inicjatyw wybranych do dofinansowania znalazły się:

 • Austria – Stowarzyszenie „Schulterblick” organizuje kursy rowerowe dla klas szkolnych w centrum Wiednia, w celu wspierania i motywowania dzieci i całych rodzin do korzystania z rowerów w codziennych podróżach po mieście.
 • Belgia - młodzi ludzie, na co dzień korzystający z transportu miejskiego, towarzyszą w przejazdach do i z pracy pracownikom firm, przekonując ich do zalet zrównoważonej mobilności.
 • Czechy – kampania Czeskiej Fundacji Partnerstwo dla Środowiska skierowana na realizację pierwszego w kraju planu mobilności i sprawienie, aby zarządzanie mobilnością było priorytetem i umożliwiło korzystanie z takich programów jak Inteligentna Energia dla Europy.
 • Dania – kampania promująca multimodalny styl życia, a także zrównoważone usługi transportowe w około 80 miejscach pracy.
 • Finlandia – kampania promująca szeroką gamę przyjaznych dla klimatu środków transportu podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności.
 • Francja – wskazanie atrakcyjnych i innowacyjnych alternatyw dla jazdy samochodem – kolej, rower, carpooling.
 • Węgry – przekonanie rodziców, aby nie przyjeżdżali z dziećmi indywidualnie do szkoły, a organizowali się w grupy i odbierali wspólnie więcej dzieci jeżdżąc autobusem, rowerem lub pieszo.
 • Irlandia – organizacja festiwalu rowerowego, który za pomocą różnych atrakcji (zabawy edukacyjne, wystawy, filmy, warsztaty) ma promować jednoślady.
 • Liechtenstein – nie tylko podanie informacji na temat zrównoważonego transportu, ale także wsparcie w stosowaniu się do tych zasad.
 • Litwa – opracowanie wielowymiarowego planu ekologicznej mobilności we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Kownie.
 • Holandia – promowanie wspólnego korzystania z samochodów wśród osób, które razem pracują oraz brak opłat dla pojazdów elektrycznych.
 • Norwegia – 19 września w Oslo będzie dniem poświęconym pojazdom elektrycznym oraz alternatywnym środkom transportu.
 • Polska – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa będzie zachęcać ludzi do korzystania z jednośladów podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, organizując imprezy kolarskie, promując podróże multimodalne i podkreślając zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne zalety jazdy na rowerze.
 • Portugalia – obejmująca cały kraj kampania, która zachęca, aby przynajmniej w każdy piątek wszyscy przyjeżdżali do pracy na rowerach.
 • Słowacja – cała seria wydarzeń i kampanii w ciągu Tygodnia Mobilności w celu promowania przyjaznego dla środowiska transportu, ze szczególnym naciskiem na rower jako głównego środka transportu w Bańskiej Bystrzycy.
 • Słowenia – akcja zachęcająca do stworzenia w maju 3-osobowych grup i wykonywania wszystkich codziennych obowiązków przy pomocy rowerów, zamiast samochodów.
 • Hiszpania – konkurs fotograficzny na najlepsze swoje zdjęcie na rowerze oraz parada mody rowerowej.
 • Szwecja – organizacja współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży (10-16 lat) uprawiającej sport, aby samodzielnie, na rowerze, pieszo lub korzystając z transportu publicznego, przybywać na treningi i zawody.

Źródło: europa.eu/ dotherightmix.eu

Oprac. IH

Komentarze  
tomek111
0 #1 tomek111 2013-07-19 11:36
Szkoda, że w Polsce nie dofinansowują np. wspólnych dojazdów do pracy... Od razu byłyby mniejsze korki. Musimy organizować się sami, ostatnio znalazłem fajny portal: otodojazd.pl :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.