Wniosek Łomży o dofinansowanie drugiego etapu usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach miasta pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i został bardzo wysoko oceniony.

Szacowana wartość tej inwestycji wynosi prawie 30,7 mln zł, z czego planowane dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma wynieść ponad 18,4 mln zł.

W ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży –  II etap” planowana jest realizacja ulic:
- Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta,
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 645 w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej,
- odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego od ul. Szosa Zambrowska do mostu Hubala.

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji planowane jest w tym roku, zaś jej zakończenie w 2014 r.

Źródło: UM Łomża

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.