2,2 mln zł dofinansowania otrzymały Skierniewice z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na budowę mostu łączącego ul. Łowicką z ul. Waryńskiego.

Dotacja pochodzi ze środków rezerwy drogowej subwencji ogólnej. Pozyskane pieniądze pozwolą pokryć blisko 50 proc. kosztów budowy nowego obiektu mostowego, które wyniosą około 4,8 mln zł.

Rozpoczęte zadanie to największa inwestycja drogowa tego sezonu. Swoim zakresem obejmuje budowę nowej drogi od ul. Łowickiej do ul. Waryńskiego wraz z mostem na rzece Łupi. Całkowity koszt zadania wynosi 10,5 mln zł.

Skierniewice pozyskały już wcześniej pieniądze m.in. na modernizację ul. Widok, rewitalizację Parku, modernizacje Placu Dworcowego, targowiska miejskiego czy mostu w ul. 1 Maja.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.