Ponad 122,44 mln zł otrzyma Gdańsk z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na realizację "Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III B". Inwestycja o wartości 254,51 mln zł jest współfinansowana z działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

Gdański projekt jest elementem wieloletniego programu zakładającego zwiększenie udziału transportu szynowego w miejskim transporcie zbiorowym w mieście. Pierwszy etap inwestycji (GPKM III A zakończony w 2012 r.) został już sfinansowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i obejmował m.in. budowę linii tramwajowej Chełm - Nowa Łódzka, zakup 35 sztuk taboru tramwajowego, przebudowę zajezdni tramwajowej „Wrzeszcz", przebudowę torowisk w ul. Hallera. Unijne dofinansowanie tej inwestycji wyniosło ponad 305,21 mln zł.

Inwestycja pn. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B obejmuje budowę nowej linii tramwajowej, która połączy Śródmieście Gdańska z dzielnicą Piecki - Migowo. Przebiegać ona będzie przez trzy dzielnice: Siedlce, Piecki - Migowo oraz Brętowo. Dzielnice te zamieszkuje około 44 tys. mieszkańców, to jest prawie 10 proc. liczby mieszkańców Gdańska i są one obsługiwane w dużej części jedynie przez komunikację autobusową.

Przedsięwzięcie poprawi komfort podróżowania po mieście oraz znacznie skróci czas przejazdu. Ponadto przyczyni się do redukcji emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, a także zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz zintegruje miejską komunikację tramwajową z koleją metropolitalną.

Zakres inwestycji obejmuje zadania:

1. Budowę linii tramwajowej Siedlce - Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) o długości ok. 4,5 km (zadanie planowane do zrealizowania do października 2015 r) wraz z:
- budową dwutorowej linii tramwajowej z dostosowaniem układu drogowego,
- przebudową istniejącej pętli Siedlce na węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy,
- zakończeniem linii tramwajowej w rejonie skrzyżowania ul. Bulońskiej i Myśliwskiej.

2. Remont infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Jana z Kolna (o długości około 2 km - zadanie zrealizowane w 2011 r.).

3. Zakup 5 sztuk dwukierunkowego niskopodłogowego taboru tramwajowego do obsługi nowej linii tramwajowej (dostawa planowana do końca grudnia br.).

Planowany termin zakończenia budowy nowej linii tramwajowej to październik 2015 roku.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.