Lębork na przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I otrzymał blisko 11 mln zł wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Cała inwestycja będzie kosztować ponad 14,5 mln zł.

Projekt obejmuje utworzenie alternatywnego połączenia drogi wojewódzkiej nr 214 z krajową „szóstką”, centrum miasta i terenami inwestycyjnymi.

Przebudową zostaną objęte ulice Kusocińskiego i Mieszka I (o łącznej długości 2,43 km) wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I z drogą wojewódzką 214. Prace obejmą wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, przebudowę przystanków i zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zmianę geometrii skrzyżowań oraz budowę miejsc postojowych w pasie drogowym.

Projekt jest realizowany od lipca 2013 r., zakończenie zaplanowano na maj 2015 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.