Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy do kolejnego dużego zadania realizowanego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Projekt "Budowa systemu integrującego transport Miasta Rzeszowa i okolic" dostanie dofinansowanie o wartości 311 mln zł.

Celem projektu realizowanego od września 2011 roku jest rozwiązanie problemów komunikacji zbiorowej w Rzeszowie oraz w jego okolicy poprzez zwiększenie jej efektywności ekonomicznej i funkcjonalności. Integruje on różne formy transportu oraz zwiększa udział w komunikacji miejskiej pojazdów spełniających najwyższe normy ekologiczne. Projekt wpłynie również na jakość podróżowania.

Zakres działań obejmuje zakup ekologicznego taboru autobusowego, budowę i przebudowę układu ulicznego, aranżację pasów autobusowych w istniejących pasach drogowych, zakup i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) wraz z platformą teleinformatyczną, którego wprowadzenie umożliwi przyspieszenie i zwiększenie niezawodności transportu publicznego.

W ramach projektu planowane jest m.in.: przebudowanie 8 km dróg, zmodernizowanie 11 skrzyżowań, a także zakup 80 autobusów. Szacuje się, że rocznie z unowocześnionej komunikacji miejskiej skorzysta około 55,5 tys. osób. Pierwsze zakupione autobusy już wożą pasażerów po ulicach Rzeszowa, a pozostałe zostaną dostarczone do połowy 2014 r.

Całkowita wartość projektu to 415 mln zł, z czego 311 mln zł pochodzi ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej. Zakończenie jego realizacji planowane jest na styczeń 2015 r.

Źródło: MRR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.