Skierniewice otrzymają kolejne dofinansowanie z funduszy unijnych na zrealizowane zadanie dotyczące rozbudowy ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej.

Prezydent Miasta Leszek Trębski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ul. Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach”.

Aż 85% wartości wydatków kwalifikowanych zadania będzie dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 przyznawanych w ramach rozbudowy regionalnej infrastruktury drogowej. Kwota dotacji stanowi niespełna 2,7 mln zł z całkowitej wartości zadania, którego ostateczna wartość wyniosła ponad 4,5 mln zł.

W związku z tym, że realizacja robót budowlanych zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku dofinansowanie będzie miało charakter refundacji poniesionych wydatków.

Celem projektu jest polepszenie infrastruktury drogowej województwa łódzkiego poprzez poprawę stanu oraz dostępności komunikacyjnej Skierniewic do europejskich ciągów transportowych, krajowych i lotniska. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących drogą wojewódzką nr 705 na terenie Skierniewic. Rozbudowana ul. Widok korzystnie wpłynęła na komfort poruszania się po niej i na estetykę miasta.

Źródło: UM Skierniewice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.