W przyszłym tygodniu rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 w Białych Błotach. W pierwszym etapie zmodernizowane zostanie skrzyżowanie z ul. Czerską. Te prace potrwają do końca października.

Procedura przetargowa na przebudowę skrzyżowania DW nr 223 z ul. Czerską już się zakończyła. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Kobylarnia”, z którą zawarta została umowa. 6 września przekazany został plac budowy.

- W ramach inwestycji w rejonie skrzyżowania zostanie ułożona nie tylko nowa nawierzchnia - wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. - Wprowadzimy też dodatkowy pas do skrętu w lewo od strony Bydgoszczy. Poza tym zaplanowaliśmy dobudowanie dwóch wysepek dzielących pasy ruchu. Pasy ruchu będą miały szerokość 3,5 metra. Po  południowej stronie zbudowany zostanie szeroki 3,7 metrowy chodnik. Jezdnia zyska odwodnienie. Do posesji zbudowanych zostanie 10 zjazdów. By zminimalizować utrudnienia w trakcie prac dobudowany zostanie dodatkowy pas ruchu z płyt betonowych. Niektóre roboty będą jednak wymagały wprowadzania ruchu wahadłowego.

Na tej inwestycji modernizacja DW nr 223 nie powinna się zakończyć. - Kończymy też prace nad projektem ronda przy  skrzyżowaniu dróg na Miedzyń i Trzciniec. W to przedsięwzięcie zaangażowane są także powiat bydgoski i gmina Białe Błota. Taka współpraca to solidna podstawa, jeśli chodzi o finansowanie prac, ale wymaga dłuższych terminów na  przygotowanie niezbędnych dokumentów i decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac. Liczymy, że kompletem dokumentów będziemy dysponować na koniec grudnia. Prace mogą więc ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Ostatnim etapem modernizacji drogi ma być dobudowanie drugiej jezdni pomiędzy rondem "Miedzyń" i skrzyżowaniem z ulicą Centralną - dodaje Mirosław Kielnik.

Na DW nr 223 notowane są największe natężenia ruchu w całym województwie. W ciągu doby przejeżdża nią około 20 tysięcy pojazdów. Stanowi ona łącznik pomiędzy drogami krajowymi nr 25 i 80 oraz węzłem na trasie S5 w Białych Błotach.

Źródło: ZDW Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.