Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na rozbudowę ponad 2-kilometrowego odcinka drogi nr 631 Zegrze – Warszawa. 

Do czasu wybudowania wschodniej obwodnicy Warszawy jej rolę pełni częściowo droga wojewódzka nr 631. Komfort podróżujących tą trasą w ciągu najbliższych trzech lat znacząco się poprawi dzięki rozbudowie odcinka miejskiego (od węzła Marsa, przez ul. Żołnierską, do granic miasta) oraz od granicy Warszawy do węzła w Zielonce.

Zakres prac obejmie rozbudowę drogi z jednojezdniowej do dwujezdniowej oraz skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 634 (rondo) i z drogami gminnymi. Na całym odcinku powstanie także chodnik i ścieżka rowerowa. Aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko, postawione zostaną ekrany akustyczne.

– Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w najbliższym czasie ogłosi przetarg na realizację inwestycji. Przeznaczyliśmy na ten cel około 60 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Prace powinny rozpocząć się zimą, a zakończyć najpóźniej w 2015 roku – powiedział wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

Wniosek o zezwolenie na realizację miejskiego odcinka drogi nr 631 Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie planuje złożyć w tym roku.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.