8 lipca zamknięta została ul. Krakowska w Żywcu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946. Na długości 250 metrów droga zostanie rozebrana, a skarpa pod drogą i wokół niej będzie stabilizowana mikropalami.

Wykonanie tych robót jest niezbędne, ponieważ teren pod drogą i wokół niej zaczął się osuwać pod wpływem ulewnych deszczów w zeszłym roku. Po zagłębieniu mikropali, grunt wzmocniony będzie geosyntetykami.

Powstanie także system odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego tego terenu. W związku z tym wyznaczone zostały objazdy. Dla samochodów ciężarowych drogą krajową nr 69, potem S69 przez Bielsko-Białą, drogą nr 52 przez Kobiernice i nr 948 do Żywca. Dla pojazdów osobowych objazd prowadzi ulicami Żywca. Po zabezpieczeniu osuwiska droga zostanie odbudowana. Całość prac kosztować będzie ponad 3,15 mln zł. Wykona je Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IBM Podbeskidzie, które wygrało przetarg rozstrzygnięty w czerwcu br.

Zakończenie prac przewidywane jest na 30 czerwca 2013 roku.

Źródło: ZDW Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.