Wydatki w wysokości ponad 305 milionów złotych i niewiele ponad 3 miliony niższe dochody to propozycja przyszłorocznego budżetu Suwałk.

Z najważniejszych inwestycji drogowych w przyszłym roku zostaną wykonane: przebudowa ulicy Buczka za kwotę 9,2 miliona złotych, przebudowa ulicy Bakałarzewskiej – 6 milionów złotych, przebudowa skrzyżowania ulic Dwernickiego i Noniewicza – 0,5 miliona złotych, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wigierskiej z Utratą – 0,6 miliona złotych, drogi wewnętrzne na osiedlu Hańcza za kwotę 2,8 miliona złotych, przebudowa ulicy Młynarskiego – 0,6 miliona złotych, modernizacja ulicy Bukowej – 0,35 miliona złotych. Zakończy się przebudowa placu Piłsudskiego wraz z ulicą Chłodną – koszt to 1,5 miliona złotych oraz przebudowa placu Marii Konopnickiej – 2,1 miliona złotych. Powstaną trasy rowerowe za kwotę 1,2 miliona złotych.

Nawet jeśli nie uda się pozyskać dotacji na suwalskie lotnisko, w 2015-2016 roku lotnisko powstanie z funduszy miasta. Koszt jego budowy jest szacowany na 24 miliony złotych. W 2014 roku na prace przygotowawcze zostanie wydanych 0,15 miliona złotych.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.